Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejdůležitější předpisy

27. 3. 2011

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací
rozhoduje:

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

- zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění.

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 

-zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 

-zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

-zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu 

Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce